nadpokrivni_konstrukcii

  • Надпокривните конструкции са популярен и много активен начин за реклама в градска среда.
  • Те изискват висок професионализъм при проектирането и монтажа.
  • Изработват се по предварително одобрени конструктивни проекти при безкомпромисен контрол на монтажа.